ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องอริยสัจ 4 ตอน ทุกข์:ขันธ์5 ไตรลักษณ์
ชื่ออาจารย์ : นายบุญช่วย ลือโสภา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2565,15:17  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูทวี_วPA
ชื่ออาจารย์ : นายณัชชานนท์ เวียงนนท์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2565,14:38  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : WebSite_ครูสันติ แสงสีดา
ชื่ออาจารย์ : สันติ แสงสีดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2565,11:48  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการสอน เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ชื่ออาจารย์ : นายบุญช่วย ลือโสภา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2565,07:54  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น ระดับชาติ ประจำปี 2565
ชื่ออาจารย์ : สันติ แสงสีดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2565,16:39  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ นักเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่ออาจารย์ : สันติ แสงสีดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,10:04  อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่ออาจารย์ : สันติ แสงสีดา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,10:02  อ่าน 90 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภูมิศาสตร์ เรื่องปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้สื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์
ชื่ออาจารย์ : นายประกิต ชูจิตต์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2565,15:40  อ่าน 89 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาพการปฏิบัติงาน
ชื่ออาจารย์ : นายประกิต ชูจิตต์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2565,13:03  อ่าน 108 ครั้ง
รายละเอียด..