คณะผู้บริหาร

นางณัฎฐ์ธนัน บัวงาม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณรงค์ จุมพล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประกิต ชูจิตต์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 089-585-98xx
อีเมล์ : chuchit6@hotmail.com